image4

Odnawialne źródła energii w domu jednorodzinnym

Od stycznia 2009 roku każdy dom jednorodzinny musi posiadać tzw. świadectwo energetyczne – dokument określający m.in. zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania i wentylacji. Im lepsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, tym wyższa może być wartość nieruchomości przy jej wycenie do sprzedaży lub wynajmu. Powstaje zatem pytanie, co zrobić, aby dom był bardziej wydajny energetycznie? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

Dom energooszczędny

Aby poprawić standard energetyczny domu, warto dokonać kilku zmian i zainwestować w bardziej nowoczesne technologie. Ważna będzie: lepsza izolacja ścian i dachu; wymiana okien na lepiej izolowane – najlepiej o współczynniku przenikania ciepła [U] niższym niż 1,0 W/m²K; zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła; poprawa wydajności systemu grzewczego i do podgrzewania wody użytkowej. Pomocne w osiągnięciu niektórych zmian mogą okazać się odnawialne źródła energii.

OZE w domu jednorodzinnym

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, w domach jednorodzinnych można zastosować kilka odnawialnych źródeł energii (OZE). Są to: kolektory słoneczne do podgrzania wody użytkowej, ogniwa fotowoltaiczne lub przydomowa elektrownia wiatrowa, produkujące energię elektryczną, kotły na biomasę lub pompa ciepła zastosowane w systemie grzewczym, rekuperatory do odzyskania energii z wentylacji, system odzysku ciepła ze ścieków, gruntowe wymienniki ciepła oraz tzw. rozwiązania hybrydowe, łączące różne OZE.

Dodatkowa energia elektryczna

Odnawialne źródła energii pomogą w dostarczeniu energii elektrycznej, którą normalnie trzeba by było nabyć od dostawcy. Kolektory słoneczne odzyskują energię cieplną przez nagrzanie umieszczonego w nich czynnika grzewczego (np. glikolu) za pomocą promieni słonecznych. Energia ta wystarcza do podgrzania wody użytkowej. Projektując instalację opartą na kolektorach słonecznych, trzeba wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców oraz ich zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a także poziom nasłonecznienia (ilość energii słonecznej docierającej do kolektorów) i możliwość odpowiedniego ustawienia kolektorów względem stron świata – skierowanie ich na południe.

Energię elektryczną wyprodukują ogniwa fotowoltaiczne, zbudowane z płytek krzemowych – pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają różnicę potencjałów, z której powstaje prąd. W przypadku ogniw warto wybrać rozwiązanie o jak najwyższej sprawności, by zwiększyć ilość wyprodukowanej energii.

Interesującym, choć kosztownym rozwiązaniem są przydomowe elektrownie wiatrowe. Jest to technologia szczególnie warta rozważenia, gdy lokalizacja domu powoduje uciążliwe przerwy w dostawie energii.

Należy także pamiętać, że same kolektory, ogniwa czy elektrownie wiatrowe nie pokryją w pełni zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną domu jednorodzinnego. Stanowią jednak istotne uzupełnienie, które może zmniejszyć rachunek za prąd.

Sprawny system grzewczy

Instalacja grzewcza to serce każdego domu. Gdy jest on szczelny, a jego ściany i dach posiadają izolację wystarczająco grubą, by zapobiec znacznej utracie ciepła, warto pomyśleć o takiej instalacji cieplnej, która będzie nie tylko efektywna, lecz także oparta na odnawialnych źródłach energii. Jednym z rozwiązań są kotły grzewcze na biomasę.

Dobierając kocioł, trzeba uwzględnić warunki klimatyczne oraz ewentualne straty ciepła budynku. Następnie określamy rodzaj paliwa, jakim będziemy ogrzewać dom. Do wyboru mamy m.in. biomasę w postaci brykietów, peletów czy zrębków. Argumentem, który dodatkowo przemawia za zastosowaniem kotłów na biomasę, jest fakt, że powstający podczas jej spalania CO2 jest pochłaniany przez roślinność, i nie przybywa go w atmosferze.

Innym rozwiązaniem dla systemu grzewczego będzie pompa ciepła. Jest to urządzenie pozwalające na odzyskanie energii cieplnej z ziemi, powietrza lub wody. Jego działanie polega na przesyłaniu ciepła – za pomocą odpowiedniej sprężarki – z miejsc o niższej temperaturze do miejsc o wyższej temperaturze. Następnie energia jest kondensowana i przekazywana do ogrzewanego pomieszczenia. Podobnie jak przy zastosowaniu innych OZE, w wyborze pompy także należy kierować się faktycznymi potrzebami domowników i specyfiką budynku.

Rekuperator i odzyskiwanie ciepła

Rekuperator odzyskuje ciepło z wentylacji. Działanie jest proste: urządzenie ogrzewa powietrze wpływające do domu powietrzem, które wypływa z budynku. Decydując się na zastosowanie rekuperatora, warto nabyć taki, który zapewnia jak najwyższą sprawność – nominalną powyżej 90% – i potrzebuje nie więcej niż 0,35 W mocy na przepompowanie 1 m3 powietrza.

Ciepło można odzyskiwać także ze ścieków. Służą do tego tzw. systemy do odzyskiwania szarej wody. Zbierają one ciepłą wodę wcześniej zużytą do prania, mycia czy zmywania, i przekazują jej ciepło do systemu ogrzewającego dom. Układ ten składa się z filtra, zbiornika szarej wody oraz pompy.

Łączenie OZE – czyli rozwiązania hybrydowe

Możliwe jest łączenie ze sobą więcej niż jednego źródła odnawialnej energii. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są kolektory hybrydowe wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Jednocześnie podgrzewają one wodę i wytwarzają energię elektryczną. Często też stosuje się łączenie źródeł odnawialnych i konwencjonalnych.