image8

Dofinansowanie dla domu energooszczędnego w kilku krokach

Wiele osób, które buduje dom jednorodzinny, już na starcie rezygnuje z podniesienia jego standardu energetycznego. Głównym powodem są ograniczenia finansowe. Zaplanowano jednak wsparcie dla tych, którzy chcieliby powiększyć swój budżet i wybudować dom pasywny lub energooszczędny. Poniższy artykuł pokaże, na jakie dofinansowania można liczyć i jak je pozyskać.

Budownictwo energooszczędne – wsparcie NFOŚiGW

Osoby decydujące się na budownictwo przyjazne środowisku mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dopłat jest uzależniona od standardu energetycznego budynku. Na budowę domu pasywnego można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 50 tys. zł brutto, a domu energooszczędnego – 30 tys. zł brutto. Ci, którzy planują zakup mieszkania w budynku pasywnym albo energooszczędnym, też mogą liczyć na dopłatę. Ta wynosi odpowiednio 16 tys. i 11 tys. zł brutto.

Krok po kroku

Aby otrzymać wsparcie finansowe ze strony Funduszu, każdy beneficjent ma do przejścia określoną „ścieżkę”. Poniżej przedstawiamy ją w kilku krokach.

1. Projekt budowlany – dokument musi być wsparty obliczeniami wskazującymi na zapotrzebowanie na energię użytkową oraz być zgodny z wymaganiami programu NFOŚiGW.

2. Pozwolenie na budowę – aby je uzyskać, należy złożyć wniosek w wydziale architektury w starostwie, w którym stanie dom.

3. Weryfikacja projektu budowlanego – z listy NFOŚiGW wybieramy weryfikatora, który oceni i potwierdzi projekt budowlany pod kątem wymogów Funduszu i zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji.

Potwierdzenie wymagań należy udokumentować poprzez przedstawienie do weryfikacji:

 • Projektów wykonawczych, w zakresie detali arch. wentylacji, centralnego ogrzewania oraz jeżeli są to kolektorów słonecznych;
 • Obliczeń mostków cieplnych wszystkich węzłów budynku;
 • Obliczeń charakterystyki energetycznej budynku wg zaleceń NFOŚiGW;
 • Oświadczenia projektanta, że budynek spełnia wymagania NFOŚiGW.

4. Wybór wykonawcy budowy – to ważny krok, gdy w grę wchodzi dotacja do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego. Budynek ma być odpowiednio szczelny i spełnić wymagania warunkujące przyznanie dofinansowania. Wykonawca musi więc wykazać odpowiednie doświadczenie.

5. Wniosek o kredyt z dotacją – gdy projekt jest już zweryfikowany, a wykonawca wybrany, ubiegamy się o przyznanie kredytu, który zostanie dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Kredyt otrzymamy tylko w banku współpracującym z Funduszem (lista banków). W banku otrzymasz wniosek wraz z formularzem, który trzeba wypełnić, aby dostać kredyt z dopłatą.

Jeśli budujesz dom jednorodzinny, do wniosku należy dołączyć:

 • projekt budowlany i oświadczenie o zgodności z wytycznymi NFOŚiGW;
 • listę sprawdzającą wypełnioną przez weryfikatora;
 • pozwolenie na budowę;
 • potwierdzenie dysponowania nieruchomością.

Zobacz schemat NFOŚiGW.

Jeśli kupujesz dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny, dołącz do wniosku:

 • charakterystyką energetyczną budynku;
 • listę sprawdzającą wypełnioną przez weryfikatora;
 • pozwolenie na budowę;
 • umowę z deweloperem.

Zobacz schemat NFOŚiGW.

6. Weryfikacja i ocena wniosku przez bank – jeśli bank oceni wniosek pozytywnie i przyzna kredyt z dotacją, wówczas zawieracie umowę kredytową – i można przystąpić do budowy domu.

7. Budowa domu – w czasie trwania budowy przedstawiamy w banku dokumenty, które potwierdzą zakup sprzętu i materiałów gwarantujących spełnienie kryteriów stawianych przez NFOŚiGW. Do nich nie zalicza się kosztów wykończenia budynku. Uwaga! Budowa domu nie powinna trwać dłużej niż 3 lata.

8. Do weryfikacji domu niezbędna jest próba szczelności domu

9. Weryfikacja domu – po zakończeniu budowy domu następuje jego odbiór. I znów potrzebujemy weryfikatora (nie może to być osoba, która weryfikowała projekt). Specjalista sprawdzi zgodność: wybudowanego domu na podstawie dokumentacji gromadzonej przez inwestora z procesów realizacji inwestycji ze zweryfikowanym projektami: budowlanymi i wykonawczymi. Sprawdzi, czy urządzenia i materiały zastosowane w trakcie realizacji odpowiadają przyjętym w projekcie, zweryfikuje dokumenty budowlane, potwierdzi projektowaną jakość energetyczną budynku, wypełni listę sprawdzającą. Uwaga! NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych badań termowizyjnych w okresie użytkowania budynku.

10. Wystąpienie o dotację – z pozytywną weryfikacją można wystąpić o dotację. W tym celu w banku, który udzielił nam kredytu, składamy:

 • protokół odbioru
 • świadectwo charakterystyki energetycznej
 • potwierdzenie osiągniętego standardu energetycznego
 • pozwolenie na użytkowanie (lub zawiadomienie)
 • wypis z księgi wieczystej (lub wniosek o wpis lub akt notarialny).

11. Otrzymanie dotacji i częściowa spłata kredytu – to już ostatni krok na drodze do otrzymania wsparcia finansowego z NFOŚiGW. Bank ocenia przedstawione mu dokumenty. Uwaga! Może też dokonać wizytacji nowego domu. Jeśli ocena wypada pozytywnie, bank występuje do Funduszu o środki na dotacje. NFOŚiGW wypłaca je na rachunek banku w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia. Następnie bank przekazuje dotację na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania pieniędzy z NFOŚiGW.

Bardziej szczegółowe informacje na temat dofinansowania od NFOŚiGW znajdują się na stronie www.nfosigw.gov.pl.